top of page

Det er å bare ta kontakt, eller ring oss / send e-post her:

Anders Høgli

Anders Høgli

Menstad og Gjerpen

Band-rom (Bula)

Chris White

Chris White

Gulset

Underground, Overground, DJ, studio musikk/podcast, hjemmeside

Heidi jan 22.jpg

Heidi Bekkevold

Sentrum, Hedvigs Hybel

Cosplay, kreativt verksted, UKM, digital tegning, graffiti

kjetil berge

Kjetil Berge  

Klyve. Ulrik, Toffo,

Positiv Fritid

linda rognlien

Linda Rognlien Semb

Gimsøy, Toffo, Klyve, Underground

Ole Hermann Lutro Larsen

Ole-Hermann L. Larsen

Sentrum, Gimsøy

Hedvigs Hybel og Gaming

Stine.jpg

Stine Bakke

Gulset, Underground, Overground, Hedvigs Hybel, Gjerpen, Mæla, MIKSA

Paul.jpg

Paul Allen

Mæla, Gjerpen, Hedvigs Hybel Guttegruppe, Onsdagsklubben, Turbogruppe

Andre Jensen

Andre Jensen

Åfoss

Frederik Lervåg

Frederik Lervåg

Fagansvarlig-ungdom

stian johansen

Stian Johansen

Festivalleder Appelsinia

kulturfestival

cecilie lysell

Cecilie Lysell

Ungdomsbibliotekar

Om oss

Fritidsenheten, i Skien kommune, står bak fritidskien.no.

 

Hva gjør vi

Møtesteder med voksne tilstede

Vi tilbyr trygge møtesteder for ungdom, der de kan være med på/styre aktivitetene. Vi har grupper, fritidsklubber, etter skoletilbud, turer, hallaktivitet, digital fritidsklubb, og mye mer. De voksne som jobber på våre tilbud er fagpersoner som jobber i forebyggende feltet med ungdom, og er vant til å omgås ungdom. Alt er i regi av Skien kommune.

 

Målgruppen

Målgruppen er barn og unge fra 5. trinn til 20 år. Aldersgrensen varierer ved de ulike tilbudene.

Fritidsenhetens tilbud er åpent for alle ungdom og er inkluderende arenaer, uansett bakgrunn, bydel, funksjonsnivå, osv. Det hender vi har tilbud for yngre og eldre grupperinger. De ansatte er på plass for å bistå og veilede ungdommene på tilbudene.

 

Rusfrie-aktiviteter

Våre tilbud er selvfølgelig rusfrie. Personer som er påvirket av alkohol eller andre rusmidler vil ikke få tilgang til tilbudene/aktivitetene og foresatte blir kontaktet. Ungdom skal få utfolde seg, men vi setter grenser og er tydelige på tillatt oppførsel i våre lokaler og på våre arrangementer.

Aleksandra.jpg

Aleksandra Mijatovic

Menstad EsT, Non-stop og Pusur

Randi.jpg

Randi

Jentegruppe, Onsdagsklubben, Non-stop

Anette.jpg

Tine Annette Grelland

Non-stop

Tilrettelagttjenester

bottom of page