Det er å bare ta kontakt via e-post nedenfor!

Om oss

Fritidsenheten, i Skien kommune, står bak fritidskien.no.

 

Hva gjør vi

Møtesteder med voksne tilstede

Vi tilbyr trygge møtesteder for ungdom, der de kan være med på/styre aktivitetene. Vi har grupper, fritidsklubber, etter skoletilbud, turer, hallaktivitet, digital fritidsklubb, og mye mer. De voksne som jobber på våre tilbud er fagpersoner som jobber i forebyggende feltet med ungdom, og er vant til å omgås ungdom. Alt er i regi av Skien kommune.

 

Målgruppen

Målgruppen er barn og unge fra 5. trinn til 20 år. Aldersgrensen varierer ved de ulike tilbudene.

Fritidsenhetens tilbud er åpent for alle ungdom og er inkluderende arenaer, uansett bakgrunn, bydel, funksjonsnivå, osv. Det hender vi har tilbud for yngre og eldre grupperinger. De ansatte er på plass for å bistå og veilede ungdommene på tilbudene.

 

Rusfrie-aktiviteter

Våre tilbud er selvfølgelig rusfrie. Personer som er påvirket av alkohol eller andre rusmidler vil ikke få tilgang til tilbudene/aktivitetene og foresatte blir kontaktet. Ungdom skal få utfolde seg, men vi setter grenser og er tydelige på tillatt oppførsel i våre lokaler og på våre arrangementer.

Katrine_edited.jpg

Enhetsleder

frederik.jpg

Fagleder teamfritid

smiley

Fagleder Mangfold

smiley

Fagleder Tilrettelagt

Administrasjonen

 
44fd45_91afc63275e542d98bd82c9a88ec445a~mv2.jpg

Menstad

linda rognlien.jpg

Gimsøy, Klyve

andre.jpg

Åfoss

smiley

Dan

Sentrum

Ole Hermann.jpg

Sentrum & Guttegruppa

anne.png

Anne Røste

Åfoss & Klyve

Heidi jan 22.jpg

Sentrum

Paul.jpg

Mæla, Gjerpen, Sentrum

Gerdt.jpg

Gerdt Henrik Lilland

Menstad & Positiv Fritid

kjetil berge.jpg

Klyve & Positiv Fritid

Stine.jpg

Gulset, Gjerpen, Mæla

smiley

Harald Graveli

Åfoss

teamfritid

 
Aleksandra.jpg

Non Stop, Pusur & Menstad

Randi.jpg

Randi

Jentegruppa

smiley

Jan Arne Iberg

Turbogruppa

smiley

Thor Herman

Turbogruppa

smiley

Marit Josefsen Ligaard

Turbogruppa

Anette.jpg

Tine Anette Grelland

Sentrum

smiley

Sissel Rogne

Kreativ gruppa

tilrettelagt