top of page

Det er å bare ta kontakt via e-post nedenfor!

Om oss

Fritidsenheten, i Skien kommune, står bak fritidskien.no.

 

Hva gjør vi

Møtesteder med voksne tilstede

Vi tilbyr trygge møtesteder for ungdom, der de kan være med på/styre aktivitetene. Vi har grupper, fritidsklubber, etter skoletilbud, turer, hallaktivitet, digital fritidsklubb, og mye mer. De voksne som jobber på våre tilbud er fagpersoner som jobber i forebyggende feltet med ungdom, og er vant til å omgås ungdom. Alt er i regi av Skien kommune.

 

Målgruppen

Målgruppen er barn og unge fra 5. trinn til 20 år. Aldersgrensen varierer ved de ulike tilbudene.

Fritidsenhetens tilbud er åpent for alle ungdom og er inkluderende arenaer, uansett bakgrunn, bydel, funksjonsnivå, osv. Det hender vi har tilbud for yngre og eldre grupperinger. De ansatte er på plass for å bistå og veilede ungdommene på tilbudene.

 

Rusfrie-aktiviteter

Våre tilbud er selvfølgelig rusfrie. Personer som er påvirket av alkohol eller andre rusmidler vil ikke få tilgang til tilbudene/aktivitetene og foresatte blir kontaktet. Ungdom skal få utfolde seg, men vi setter grenser og er tydelige på tillatt oppførsel i våre lokaler og på våre arrangementer.

DSC00021.JPG

Enhetsleder

DSC00032.JPG

Fagleder teamfritid

smiley

Fagleder Mangfold

DSC00006.JPG

Fagleder Tilrettelagt

Administrasjonen

Administrasjonen
DSC00027.JPG

Menstad

DSC00023.JPG

Gimsøy, Klyve

Smiley

Åfoss

Moy

Moy Strøm

Sentrum

Ole-Hermann

Sentrum, Tilrettelagt

Anne

Anne Røste

Åfoss & Klyve

DSC00024.JPG

Sentrum

Smiley

Mæla, Gjerpen, Sentrum, 

Tilrettelagt

Gerdt

Gerdt Henrik Lilland

Menstad & Positiv Fritid

DSC00014.JPG

Klyve & Positiv Fritid

Stine

Gulset, Gjerpen, Mæla, Sentrum

Harald

Harald Graveli

Åfoss, Positiv Fritid

teamfritid

teamfritid
Alexandra

Non Stop, Pusur & Menstad

Randi

Randi

Jentegruppa

smiley

Jan Arne Iberg

Turbogruppa

DSC00056.JPG

Thor Herman

Turbogruppa

Marit

Marit Josefsen Ligaard

Turbogruppa

Anette.jpg

Tine Anette Grelland

Sentrum

Sissel

Sissel Rogne

Kreativ gruppa

Tilrettelagt
Alexandra

Non Stop, Pusur & Menstad

Sissel

Kreativ gruppa

DSC00064.JPG

Sentrum

Marit

Kulturformidler

tilrettelagt

bottom of page