top of page

Bandrom Menstad

Bula på Menstad Sammen med ungdom har vi satt i stand et øvingsrom (Bula) for band i kjelleren på Menstad bydelshus. Rommet er fullt innredet med instrumenter og utstyr. Her kan band booke seg inn selv i egen øvingskalender og øve i tidsrommet 15.00-19.30 hver dag.


Medlemskap koster 250,- per halvår for hvert bandmedlem og alle må skrive under på kontrakt om bruk av rommet ved innmelding. Hvert band har en representant som sitter i styret.


bottom of page