top of page

HøstPULSE på Klyve

Mandag og tirsdag i høstferien er over 30 barn og unge samlet på Klyve nærmiljøsenter for å spille, danse og leke sammen til musikk.

Tilbudet heter HøstPULSE og er et samarbeid mellom Klyve nærmiljøsenter, Fritidsenheten og Skien kulturskole i Skien kommune, Klyve skolemusikkorps og Norges Musikkorps Forbund.


FeriePULSE er et lavterksel tilbud utviklet av Norges Musikkorps Forbund og tilbudet fungere som brobygger mellom de med og uten instrumenterfaring samt bidra til varig inkludering i faste fritidsaktiviteter for flere.


Deltagerne er ivrige og entusiastiske og de eldre deltagerne med korpserfaring har et særlig ansvar for å inkludere de yngre.


Jeg liker godt å ta litt ansvar for de yngre så de føler seg trygge sier Isabelle, en av ungdoms assistentene


Det er kjempegøy å spille sammen med så mange, 100 poeng gøy!. sier Adeline Gudmundsen en av de yngste deltagerne

Jeg vil bli med nestegang det er FeriePULSE også sier Live Namlos- TeigenComments


bottom of page