top of page

Stipender

Kultur og - idrettsstipender for ungdom☺️

Skien kommunes kultur- og idrettsstipender kan tildeles unge i alderen 16-20 år. Stipendet skal gi inspirasjon og motivasjon for videre utvikling, og kan tildeles kulturutøvere med et utpreget talent og/eller som bidrar til nyskaping og inspirasjon/motivasjon for andre innenfor sitt felt. Kandidatene skal selv søke stipendiet.


Det deles ut to stipender på 10.000 kr. hver.

Send søknad til skien.postmottak@skien.kommune.no

Comments


bottom of page