top of page
Skien ungdomsråd

Skien ungdomsråd jobber for deg som er ungdom i Skien!

Ungdomsrådet består av representanter fra ungdomsskoler og videregående skoler i Skien, foreninger og fritidssentre. Leder er Andrea Gudbrands, nestleder er Mathias E. Aas (valgt september 2020). 

 

Ungdomsrådet kan kontaktes via koordinator Frederik Lervåg.

Her kan du lese mer om ungdomsrådet

Skien ungdomsråd skal være ungdommens talererør overfor politikere og administrasjon i Skien kommune.

Ungdomsrådet er valgt av Skien bystyret etter innspill fra elevråd, organisasjoner og fritidssentre.

Ungdomsrådet består av følgende medlemmer:

 

 • Andrea Gudbrands, leder 

 • Mathias Emanuel Aas, nest leder 

 • Ahmed Wisam Abozamel

 • Emilia Hossainy Antonsen

 • Johan Kold Gundersen 

 • Johannes Fjelldalen Halvorsen

 • Jonas Møller

 • Magnhild Klakegg

 • Marie Flaatten

 • Mari Grong

 • Sindre Jensen

 • Sol Angelica Bergsli-Berntsen

 • Tommy Ly Hoang

 • Ulrik Abrahamsen Rønning 

Bystyret bestemte samtidig at ungdomsrådet skulle bestå av 15 representanter. Administrasjon og ungdomsrådet forsøker nå å rekruttere flere ungdommer til rådet, både faste representanter og varamedlemmer. Har du lyst til å være med eller har forslag på andre kan du ta kontakt med ungdomsrådet via koordinator Frederik Lervåg.

 

Skien ungdomsråd er et folkevalgt organ på linje med Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møteinnkallinger, sakslister og referater finner du på Skien kommunes sider for politiske utvalg.

Ungdomsrådet forvalter en økonomisk støtteordning for ulike tiltak til ungdom. 

Planlegger dere et arrangement/aktivitet for ungdom i Skien? Da kan dere søke om tilskudd fra Skien Ungdomsråd. Ungdomsrådet har en tilskuddspott på kr. 150.000,- til fordeling årlig. Det kan gis støtte til f.eks. konserter, forestillinger, utstillinger, kurs, samlinger, fritidsaktiviteter for ungdom mellom 13 – 25 år. Det er ingen klagerett på ordningen. 


 

Videre står det kriterier osv for å søke: https://www.skien.kommune.no/skien-kommune/bdk/kultur/Tilskudd/#heading-h2-11 

Skien ungdomsråd januar 2022
bottom of page